KONTAKT

Kontakt i naši podaci

KŠ-S D.O.O.

Konstantina Filozofa 3/2
37000 Kruševac
Srbija

Tel. 037 / 430 463
Fax. 037 / 443 265
Mob. 064 / 496 03 25
Mob. 060 / 626 25 53

info@parkovskatrava.com

Tekući račun: 330-16000943-38
Matični broj: 20475021
PIB: 105848486