ENGLESKA TRAVA

Parkovske sorte engleskog ljulja i visokog vijuka lepe tamno zelene boje, odlične pokrovnosti i izuzetne regeneracije nakon košenja.