Smeša trava PANORAMA

Smeša parkovskih sorti trava uravnoteženog sastava za univerzalne namene.