SMEŠA SEMENA TRAVA NA VAŠ ZAHTEV

U svom proizvodnom programu raspolažemo sa dovoljnim brojem pojedinačnih vrsta i sorata da ispunimo i specifične zahteve naručilaca.

Obavezno obaviti početne konsultacije, izaći na teren i predložiti  nekoliko varijanti rešenja.

Категорија:

U praksi se veoma često javljaju slučajevi zatravljivanja specifičnih terena.

  • Tereni pod nagibom izloženi eroziji.
  • Tereni pored saobraćajnica, mostova, petlji, kružnih prolaza…
  • Jalovišta pored rudnika I termoelektrana koja treba revitalizovati
  • Smetlišta
  • Iskopi koji nastaju prilikom telekomunikacionih radova, građevinskih radova i sl.