ŠTA JE TO HIDROSETVA

Šta je hidrosetva?

To je proces sejanja semena trave, koji je najekonomičniji izbor za uspostavljanje zelenog travnjaka bez mnogo troškova, gubljenja vremena, koje donose tepih trave ili tradicionalne setve semena. Za nekoliko nedelja možete imati pravi zeleni i bujan travnjak. Praktično svaka trava ili seme za kontrolu erozije se može koristiti u hidrosetvi. To uključuje sve miksture za hlad kao i za sunčane trene, za sve sportske terene, mixture sa divljim cvećima ili miksture za pašnjake.

Nanošenje hidrosetve

Proces hidrosetve započinje mešanjem malča, semena, đubriva i specijalnog sredstva koje sadži lepak, sa vodom. Nakon toga se prskalicom pod velikim pritiskom nanosi na zemljište, gde nastaje pokrivač izgleda ćebeta. To stvara vrstu inkubatora za seme i njegovo lakse klijanje. Korica koja se pritom stvori štiti seme od spoljnih uticaja kao što su vetar, sunce, ptice i sl.
Ovakva vrsta seteve stvara kontrolu od erozije kod jakih kiša, održavajući tlo kompaktnim i stvara ravnomeran rast travnjaka. Materijal obezbeđuje idealnu dubinu za klijanje semena, pri čemu obezbeđuje odličnu vlažnost. Sve ovo stvara odličnu mikrookolinu za rast i razvijanje travnjaka.

Prednosti hidrosetve

Voda – sa mogućnošću hidrosetve da zadrži 10 puta više vode od svoje težine, pokazalo se da je ovo najbolja meteoda za brzo i zdravo klijanje, kao i visok nivo opstanka biljki. Ni jedna druga metoda sejanja trava nema toliku prednost kada je iskorišćenje vode u pitanju.

Pokrivenst površina – hidrosetva obezbeđuje mnogo gušći i homogeniji travnjak nego bilo koja druga metoda sejanja, bez pojave pukotina i rubova, jer stvara vlakna koja su međusobno povezana i tako ravnomerno razvija travnjak.

Kvalitet – kvalitet travnjaka kod hidrosetve obezbeđuje zdraviji, zeleniji i dugotrajniji travnjak nego kod drugih metoda sejanja. Ukorenjivanje je dublje u zemlju što obezbeđuje čvrstinu.

Zdravlje – hidrosetva kreira idealnu mikrookolinu za klijanje semena jer svi materijali poboljšavaju proces i stimulišu rast semena, kao i širenje korenu u veću dubinu gde je vlažnost veća.

Isplativost – hidrosetva je najekonomičniji izbor za uspostavljanje najboljeg travnjaka, bez trošenja mnogo vremena, materijal, zahtevnosti postavljanja, u odnosu na tradicionalne metode sejanja.

Brzina – iako hidrosetva ne obezbeđuje instant travnjak kao tepih trava, kombinacija troškova, kvaliteta, pokrivenosti i zdravlja travnjaka daje joj prednost. Hidrosetva je lakša i brža i pritom zahteva manje ljudstva za primenu.

Erozija – najkomercijalni primer korišćenja hidrosetve je protiv erozije. Hidrosetva zadržava vlagu i štiti zemljište od gubitaka zbog dobre pokrivenosti koju obezbeđuju malč, seme i specijalni lepak, koji u kombinaciji sa vodom obezbeđuju odličnu povezanost sa zemljištem.

Bezbednost – hidrosetva je potpuno zdrava i netoksična metoda gajenja travnjaka koja je bezopasna za decu, životinje i životnu sredinu.

Prednosti i mane hidrosetve

Prednosti:

– Bolja prilagodljivost. Najveća prednost hidrosetve je što možete izabrati koje god seme želite za travnjak. To znači da ako imate zahtevno zemljište ili je površina u hladu ili imate druge lošije uslove, možete izabrati smešu na osnovu toga nevezano za hidrosetvu.

– Veća otpornost na bolesti. Tepih trava se pravi od jedne vrste trava, a tada je travnjak podložniji bolestima nego kada se seje mixtura različitih vrsta.

– Štedi novac na većim površinama. Potrebno je manje ljudstvo za veće površine za razliku od postavljanja tepih trave gde veće površine zahtevaju i mnogo vise radnika.

– Atraktivnija. Dok se sorte za tepih trave biraju i po izdržljivosti pri sortiranju u rolne, kod hidrosetve možete koristiti i trave sa nafinijim listovima.

Mane

-Nema uštede na malim površinama. Dok je hidrosetva ekonomski isplativija na velikim površinama, na malim to nije slučaj zbog samog podešavanja i pokretanja mašine za hidrosetvu.

-Zahteva dosta vode. Dok tepih trava zahteva oko 2 nedelje intenzivnog zalivanja, kod hidrosetve taj period može da traje i do 2 meseca.

-Korovi. Kada se radi setva stvaraju se idealni uslovi za klijanje i ako niste uklonili sve korove prethodno, da li ručno ili herbicidima, oni će bujati zajedno sa vašim travnjakom. Ovo je definitivno mana u odnosu na tepih travu i druge metode.

-Nesmetan rast. Ako imate decu ili životinje biće teško držati ih podalje od travnjaka ta dva meseca koliko traje uspostavljanje.

-Teže postavljanje na padinam. Teže je održavati vlagu pa je potrebno navodnjavati češće a u kraćim intervalima zbog odlivanja vode bar u tih prvih par nedelja koje su kritične.