ZATRAVLJIVANJE MEĐUREDNOG PROSTORA

Zemljište u voćnjacima je podložno eroziji izazvanoj dejstvom vetra i vode,  zbijenosti usled čestog gaženja traktora i drugih mašina,  jakom prisustvu veoma štetnih vrsta korovske flore  i postepenom razvoju loših patogena koji negativno utiču na korenov sistem sadnica.

Travni pokrivač obezbeđuje živi, organski  i obnovljivi  površinski  sloj  koji štiti teren od atmosferskih uticaja i zbijanja, a istovremeno povoljno utiče na razvoj korisnih mikroorganizama u zemljištu. Biomasa travnih vrsta razlaže se i obnavlja organsku materiju, a samim tim podiže nivo hranljive vrednosti zemljišta  i  povećava zapreminu  pora koje zadržavaju  i  skladište veće rezerve vode.

Višegodišnji travni pokrivač obezbeđuje kontinuirani ulazak  i pristup zasadu od strane radnika , potrošača   i mašina u vreme kišovitih i sušnih perioda. Opali plodovi se lakše sakupljaju za dalju obradu ili fermentaciju i zaštićeni su od prljanja i težih oštećenja.

Travnati pokrivač u voćnjacima i vinogradima je važna, a u poslednje vreme i nezaobilazna mera u održivim sistemima uzgoja. Valjano održavanje i negovanje travnate površine  utiče na kvalitet i dugovečnost travnjaka, a to se  direktno i indirektno  odnosi na:

 • sprečavanje erozije tla,
 • poboljšavanje plodnosti zemljišta,
 • povećanje vlažnosti zemljišta,
 • omogućavanje pristupačnosti  u kišnom periodu,
 • obezbeđivanje staništa za koristan životinjski svet,
 • umanjeno prisustvo patogenih gljiva i nematoda,
 • optimiziranost kvaliteta voća,
 • sprečavanje razvoja agresivnih korova,
 • regulaciju temperature u  mikrosistemu,
 • poboljšanje obojenosti plodova …

Kupite ovde ODMAH!

Kupite odmah smešu semena trave za voćnjake i vinograde.

 

OBRADA

Priprema zemljišta treba da bude što kvalitetnije odrađena. Za planiranu setvu u proleće dobro bi bilo da se osnovna obrada uradi u jesen, na dubini koja zavisi od debljine oraničnog sloja.

Predsetvena priprema može da se obavi zajedno sa unosom potrebnih NPK đubriva u formulaciji koja zavisi od prethodne analize zemljišta. Principi đubrenja se razlikuju od uobičajenih koji se primenjuju u travnjacima za eksploataciju što veće količine mase. U ovom slučaju pažnja se usmerava na korenov sistem, kondiciju pojedinačnih biljaka u vezi sa otpornošću na ekstremne spoljašnje uticaje i konkutentnost u odnosu na agresivne korovske vrste.

 

NEGA

Nakon uspešnog zasnivanja travnjaka, važno je redovno sprovoditi mere nege, kako bi površina pod travom bila zdrava, gusta, otporna i dugovečna. U mere nege spada:

 • kosidba,
 • prihrana,
 • zaštita od korova, bolesti i štetočina,
 • po mogućnosti navodnjavanje, podsejavanje, valjanje…

 

SETVA

Setva je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera pri zasnivanju kvalitetnog travnatog pokrivača. Najpre treba obezbediti kvalitetno seme, u ovom slučaju smešu nekoliko adekvatnih vrsta sa sortimentom koji odgovara uslovima gajenja. Vrste koje se koriste su: engleski ljulj (Lolium perenne ), Crveni vijuk (Festuca rubra), Visoki vijuk (Festuca arundinacea), Prava livadarka (Poa pratensis), Ovčiji vijuk (Festuca ovina), Italijanski ljulj (Lolium multiflorum) itd.

U okviru vrsta biraju se sorte koje su otporne na gaženje, visoko tolerantne na spoljašnje uslove i koje su niskog rasta da bismo izbegli veliki broj košenja.

Najbolje vreme za setvu je početak septembra do sredine oktobra ili od sredine marta do kraja aprila.

Zemljište treba da bude kvalitetno pripremljeno i usitnjeno, toplo i sa dovoljno vlage. Setva se izvodi mašinski , žitnim sejalicama, na dubinu 1-2 cm. Posle setve obavezno je valjanje posejane površine da bi se uspostavio kapilaritet i kontakt semena sa zemljištem. Time se obezbeđuje ravnomernije klijanje i nicanje.

Norma setve  60 – 80 kg/ha.