UPUTSTVO ZA SETVU PARKOVSKIH SMEŠA

Vreme setve: Od sredine proleća do rane jeseni.

Izbor smeše: Uskladiti sastav smeše sa namenom, položajem terena, intenzitetom korišćenja i nege.

Količina smeše: Za intenzivno korišćene travnjake i sportske terene norma je 35 – 40 g/m². Za parkove, vrtove, okućnice 25 – 30 g/m² 

Priprema zemljišta: Čišćenje terena od korova i mehaničkih primesa. U slučaju velike zakorovljenosti izvršiti tretiranje totalnim herbicidima. Nastavak radova tek nakon 14 dana.
Obrada zemljišta kultivatorom, najbolje u jesen da bi se zemljište što više usitnilo. Obratiti pažnju na ravnanje i nivelaciju terena zbog lakše setve i olakšanog košenja.
Đubrenje – za osnovno đubrenje zgoreli stajnjak ili N:P:K (16:16:16 ili 8:26:26) i to 2,5 – 3 kg po aru. Đubriva dodati bar 7 dana pre setve. U slučaju lošeg kvaliteta zemljišta dodati plodni supstrat u sloju 5 -10 cm. Teškim i vlažnim zemljištima dodati pesak.
Neposredno pre setve izvršiti finalnu obradu radi stvaranja mrvičaste strukture površinskog sloja.

Setva semena: Preporučuje se unakrsna setva, 60-70% količine semena u I mahu i ostatak u II mahu ukrštajući pravac, kako bi se seme ravnomerno rasporedilo.

Način setve – mašinski ili ručno, na dubini 1 cm za sitnije seme i 2 cm za krupnije seme. Setvu obaviti po suvom i tihom vremenu, bez vetra.

Posle setve obavezno valjanje kako bi doslo do boljeg kontakta semena i čestica zemlje.

U zavisnosti od mogućnosti, na zasejanoj površini razbacati pesak u sloju od 5 mm, radi sprečavanja stvaranja pokorice. Optimalna temperatura potrebna za klijanje je 16-21 °C. Nicanje počinje nakon 7-14 dana.

Nega: Zalivanje

Neophodna dinamika zalivanja u početnoj fazi je 2 puta dnevno: ujutru i uveče. Koristiti rasprskivače koji vodeni mlaz razbijaju na što sitnije kapljice. Taj metod koristiti dok trava ne poraste 15 cm, a kasnije prema potrebi.

Košenje

I košenje – kada je trava visine 15 cm i skraćuje se na visinu od 7-8 cm. Najbolje je i košenje odraditi ručno, ukoliko je velika površina obratiti pažnju da noževi kosilice budu dobro naoštreni.

Košenje se vrši u kontinuitetu uz stalno menjanje pravca. Preko leta i poslednji put pred zimu visina košenja treba biti nešto viša.