SMEŠA TRAVA SPORT

Opis smeše trava SPORT

Odlika ove smese semena trave je veoma gust i kompaktan travnjak i izraženo zelena boja sa veoma svežim izgledom i velikim potencijalom regeneracije. Veliki procenat prave livadarke veoma pozitivno utiče na kvalitet travnjaka, njegovu gustinu i otpornost na gaženje.

Srazmerno kvalitetu i izgledu ovog travnjaka je visok intenzitet nege koja je neophodna da bi SPORT smeša došla do punog izražaja.

Engleski ljulj

40%

Crveni vijuk

35%

Prava livadarka

25%

Norma setve 35-40 g/m²

U našoj ponudi su pakovanja od:
0,5 kg – 15m², 5 kg – 150m², 10 kg – 300m² i 20 kg – 600m².