Smeša semena trava za GOLF TERENE

GOLF TEE

Igra počinje sa pucališta. To je malo uzvišeni prostor sa sledećim recepturama trave:

I varijanta sastava smeše trave
Poa pratensis 30%
Festuca rubra commutata 20%
Lolium perenne 15%
Lolium perenne 15%
Festuca rubra rubra 10%
Festuca rubra trichophylla 10%

II varijanta
Lolium perenne 25%
Lolium perenne 20%
Festuca rubra commutate 15%
Festuca rubra trichophylla 15%
Lolium perenne 10%
Poa pratensis 10%
Poa supina 5%

FAIRWAY

Između Tee-a i Green-a prostire se teren Fairway obrastao finom, gustom travom pokošenom na 2-3 cm i podseća na najkvalitetnije sportske terene.

I varijanta
Lolium perenne 30%
Poa pratensis 30%
Festuca rubra commutate 20%
Festuca rubra rubra 10%
Festuca rubra trichophylla 10%

II varijanta
Festuca arundinacea 35%
Festuca rubra rubra 15%
Festuca rubra commutata 15%
Lolium perenne 15%
Lolium perenne 10%
Lolium perenne 10%

GREEN

Teren oko rupe naziva se Green i čine ga najfinije i najniže trave koje omogućavaju najpreciznije udarce prema rupi. Izuzetna otpornost na gaženje, vrhunski dekorativni element i tolerantnost na nisko košenje su samo neke od odlika smeša trava koje se koriste ua Green.

I varijanta
Agrostis stolonifera 100 %

II varijanta
Festuca rubra commutata 45%
Festuca rubra trichophylla 40%
Agrostis capillaris 8%
Agrostis stolonifera 7%

III varijanta
Festuca rubra commutate 45%
Festuca rubra trichophylla 40%
Agrostis stolonifera 15%

SEMIROUGH

To je teren na rubnim delovima golf terena koji se ciljano ređe kosi i održava, kako bi predstavljao otežavajuću okolnost za igrače.

I varijanta
Festuca rubra rubra 30%
Festuca rubra trichophylla 30%
Festuca trachyphylla 15%
Poa pratensis 15%
Lolium perenne 5%
Agrostis capillaris 5%

II varijanta (za izuzetno suve terene)
Festuca arundinacea 45%
Festuca arundinacea 40%
Poa pratensis 15%