SMEŠA TRAVA ZA HLAD

Sastav smeše semena trave za HLAD

Mešavina 4 vrste trava iskombinovana sa ciljem stvaranja maksimalne tolerancije na senku. Usklađene su i ostale potrebe za tolerancijom na ekstremne uslove sredine, mrazeve, sušu, bolesti i nedostatak hraniva.

Vlati ove smeše su veoma finog lista, solidne gustine i otporne na gaženje.

Norma setve je 35 g/m²

CRVENI VIJUK
40%
OVČIJI VIJUK
30%
ENGLESKI VIJUK
15%
VISOKI VIJUK
15%

U našoj ponudi semena za travu HLAD su pakovanja