USLOVI KORIŠĆENJA

..

Dobro došli na PARKOVSKA TRAVA, vlasništvo KŠ-S D.O.O. Kruševac

Molimo Vas pažljivo pročitajte Uslove Korišćenja pre upotrebe web sajta ili mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedno “Sajt”) servisa KŠ-S D.O.O. Kruševac. Uslovi korišćenja predstavljaju sporazum između Vas i KŠ-S D.O.O. Kruševac kojim su obuhvaćena sva pravila pod kojima možete koristiti Sajt i usluge našeg servisa. Nastavljanjem korišćenja Sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa navedenim uslovima.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljena registracija na servisu Parkovskatrava.com.

Korišćenje Sajta i objavljenih sadržaja

Sadržaji objavljeni na Sajtu u opisivanju služi isključivo za generalno informisanje i KŠ-S D.O.O. Kruševac zadržava pravo da bez najave menja objavljene informacije ne nudeći nikakve garancije vezano za preciznost istih.

Zabranjeno je reprodukovanje celog ili delova Sajta osim u slučajevima kada je to pismenim putem odobreno od strane KŠ-S D.O.O. Kruševac.

Sajt sadrži materijale (tekst, slike, softver, grafike…) koji su celi ili delom dobijeni iz resursa KŠ-S D.O.O. Kruševac i drugih izvora, a koji su zaštićeni autorskim pravima, žigom i drugim zakonima.

Slažete se da Sajt nećete koristiti u svrhe slanja i postavljanja poruka ili materijala koji su nezakoniti, uznemirujući, uvredljivi, vulgarni, preteći, seksualno orijentisani, rasno uvredljivi, pornografski ili krše bilo koji zakon i time štete poslovanju KŠ-S D.O.O. Kruševac ili nanose neku drugu vrstu štete, odgovornosti ili troška.

Promene u Uslovima Korišćenja

KŠ-S D.O.O. Kruševac zadržava pravo da u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, menja Uslove Korišćenja i ispravlja moguće greške i propuste sve u cilju obostrane zaštite i poboljšanja poslovanja. Ove radnje će se obavljati bez prethodne najave a  korisnici će narednom upotrebom Sajta potvrditi da se slažu i prihvataju nastale promene.

PARKOVSKATRAVA.COM Servis

Vreme poručivanja i dostave

Sve Vaše porudžbine moraju biti obavljene i potvrđene u naznačenim vremenskim intervalima sa dovoljnim razmakom između vremena naručivanja kako bi naše osoblje imalo dovoljno vremena za pripremu porudžbina i izvršenje dostave bez ugrožavanja kvaliteta proizvoda i usluge.

Otkazivanje porudžbine

Otkazivanje porudžbine je dozvoljeno. Niste u obavezi nikakvu nadoknadu ili obeštećenje u ovim situacijama ali učestalim otkazivanjem možete nas dovesti u neprijatnu poziciju da moramo odlučivati o ograničavanju ili potpunom ukidanju usluge prema Vama. O ovoj meri bi Vas pravovremeno obavestili putem email-a ili telefonskim putem i ona predstavlja zaštitnu meru kako bi očuvali resurse, kvalitet kao i kontinuitet redovne usluge prema kupcima.

Izmene u porudžbini

Svaka izmena u već načinjenoj porudžbini, kao i otkazivanje iste, je moguća. Možete dodavati ili brisati artikle i menjati količine, odnosno odabrati naredni. Ove radnje možete izvršiti ulaskom u Vašu Korpu odnosno na Vaš Račun.

Napomena: Izmene u porudžbini ne garantuju zadržavanje prvobitnih cena artikla kao i dostupnost. U slučaju izostanka željenih proizvoda sa trenutnog stanja bićete obavešteni putem email-a ili telefonskim pozivom kako bi se mogle izvršiti konačne modifikacije, zamene i prilagođavanja izostalih artikala i porudžbina konačno realizovala.

Reklamacije i povraćaj porudžbine

Iako se KŠ-S D.O.O. Kruševac trudi i kao prioritet postavlja dostavljanje visoko kvalitetnog proizvoda povremeno će povraćaj biti neophodan, usled neslaganja u realnim i željenim osobinama proizvoda ili nekim drugim razlozima.

Praksa KŠ-S D.O.O. Kruševac je da na licu mesta prilikom uručenja kupac pregleda dostavljena dobra i odmah izrazi neslaganje sa kvalitetom ili nekim drugim osobinama određenog artikla. Bez dovođenja u pitanje Vašeg mišljenja mi odmah pristupamo narednim koracima. U novonastaloj situaciji nudimo nekoliko opcija:

  1. povraćaj artikla uz odbijanje njegove vrednosti od naredne porudžbine
  2. zamena proizvoda i naknadna dostava u narednom periodu
  3. povraćaj celokupne porudžbine ako je kupac nezadovoljan većim brojem artikala

Da bismo izbegli ove i slične situacije molimo Vas da prilikom kreiranja porudžbine odvojite vreme i pažljivo izvršite odabir što više opcija, pružajući nam dovoljnu količinu informacija kako bi što tačnije odabrali i spakovali Vaš željeni artikal.

Kretanje cena i oscilacije u asortimanu

Mi u KŠ-S D.O.O. Kruševac verujemo u obezbeđivanje našim kupcima najboljeg dostupnog kvaliteta po najpovoljnijim tržišnim cenama, vršeći komparaciju sa cenama u vašem neposrednom okruženju.

Pored svih napora da ispunimo stoprocentno svaku porudžbinu i ostvarimo visoke standarde kvaliteta, brzine i kontinuiteta, povremeno se može dogoditi da viši faktori na koje nemamo uticaj kao što su vremenski uslovi, doba sezone, ponuda iz uvoza, tržišni poremećaji odnosa potražnje-ponude i slično, onemoguće nabavku većih količina proizvoda ili čak obore dostupan kvalitet ispod standarda koje smatramo zadovoljavajućim, u tim slučajevima ako nismo u mogućnosti da ispunimo u potpunosti porudžbinu ili budemo prinuđeni da ponudimo kvalitet nižeg nivoa ili na bilo koji način dođe u pitanje Vaše poverenje u naš servis, o svemu ćemo Vas obavestiti u najkraćem vremenskom roku i ponuditi dodatne opcije. Očuvanje standarda zadovoljnog kupca je primaran faktor u našem poslovanju.

Trudićemo se da prikazane slike sa priloženim opisima budu što verodostojnije dostavljenim artiklima ali s obzirom na prirodu namirnica sa kojima poslujemo dolaziće do određenih, razumljivih varijacija. Zbog prirode proizvoda ne možemo snositi odgovornost u slučajevima kada realni dostavljeni artikal nije u potpunosti sa željama ili prikazanim sadržajem na Sajtu.

Gde bude moguće postavićemo dodatne opcije koje će biti na raspolaganju a pomoću kojih ćete moći preciznije definisati željeni artikal i time nam pomoći da ispunimo Vašu porudžbinu i željene osobine namirnice (veličina, boja, broj i slično). Ako artikal željenih osobina nije dostupan biće odabran onaj koji ima najpribližnije osobine.

Dostava naručenih proizvoda

Da biste primili porudžbinu morate se nalaziti na priloženoj adresi u trenutku dostave i omogućiti pristup našem dostavljaču kada je to onemogućeno raznim bezbedonosnim sistemima (interfon i slično), dok u slučajevima gde objekat u kome živite obezbeđuje lice postavljeno na ulaska (portir, vratar i slično) dužni ste da pravovremeno obavestite o dolasku našeg dostavljača. Postoji mogućnost uz Vaš pismeni pristanak, odobravanje kroz email, da porudžbinu preuzme navedeno lice (zaposleni na ulazu u oblekat) u slučaju kada Vi to niste u mogućnosti.

Nakon druge porudžbine možete odabrati alternativnu osobu na Vašoj adresi koja može preuzeti dostavljena dobra. Ova osoba će prihvatiti dostavljenu porudžbinu pod istim uslovima koji bi važili i da ste lično bili prisutni.

Uzimajući u obzir prirodu proizvoda koje dostavljamo i moguću težinu pojedinačnih porudžbina imamo neke limite u cilju zaštite našeg osoblja i njihovog zdravlja. Zgrade bez liftova ne možemo opsluživati iznad 5-og sprata, kada bruto težina porudžbine prelazi 18 kilograma namirnice se dostavljaju do 4-og sprata. Mi takođe ne tražimo od naših zaposlenih da namirnice nose preko 5-og sprata u zgradama u kojima je lift van funkcije.

Molimo sve naše kupce da poštuju ova ograničenja servisa i u navedenim stambenim uslovima limitiraju količine naručenih artikala ili ih mi možemo limitirati na Vaš zahtev. Ova ograničenja postoje samo iz razloga očuvanja zdravlja našeg osoblja stoga cenimo i zahvaljujemo na vašem razumevanju i saradnji.

Ukoliko dođe do nepredviđenih komplikacija ili vanrednih vremenskih uslova i KŠ-S D.O.O. Kruševac bude onemogućen da ispuni vreme dostave, o vanrednim uslovima i kašnjenju kupac će biti obavešten u najkraćem roku kako bi se preduzele naknadne radnje, ili prekid i otkazivanje porudžbine ili nastavak dostave uz zakašnjenje.

Osoblje, dostavljači i svi ostali zaposleni u KŠ-S D.O.O. Kruševac imaju dozvolu da prihvataju napojnice ali kupci nemaju obavezu da pružaju materijalnu naknadu za obavljenu uslugu već po ličnom nahođenu ako su zadovoljni pruženom uslugom mogu nagraditi izvršioca usluge.

Načini plaćanja

Kako bi što više olakšali i Servis jednostavnijim učinili uveli smo dve mogućnosti plaćanja koje sprovodimo prilikom dostave na željenoj adresi. Prvi način je gotovinskim plaćanjem u domaćoj valuti vrednosti koja je iskazana na priloženom računu.

Pristup PARKOVSKATRAVA Sajtu

Vi ste zaduženi za davanje i odgovorni za tačnost svih traženih podataka, telefonskog broja, asrese i svih ostalih potrebnih za pristup Sajtu. Slažete se da ćete poštovati svaki zakon koji se odnosi na Vaše aktivnosti na Sajtu a u skladu sa propisanim Uslovima Korišćenja. Čitanjem i slaganjem sa Uslovima Korišćenja potvrđujete da ste punoletno lice (starosti 18 i više godina) i da svesno ulazite u ovaj obligacioni odnos prihvatanjem propisanih pravila, jasno razumevši njihovo pravno dejstvo.

Pristup Sajtu ostvaruje se kroz korišćenje korisničkog imena i lozinke koje ste lično odabrali prilikom registracije, shodno tome samo ste Vi odgovorni za svaki ovlašćeni i neovlašćeni ulazak na Vaš račun od bilo koje osobe. Slažete se da preuzimate svaku odgovornost za korišćenje Vaše lozinke kao i da ćete odmah po saznanju obavestiti KŠ-S D.O.O. Kruševac o neovlašćenoj upotrebi iste.

Molimo Vas pogledajte i pažljivo pročitajte Zaštitu Privatnosti koja se takođe odnosi na Vašu posetu Sajtu i korišćenje Servisa PARKOVSKATRAVA:COM kako bi Vam u potpunosti bio jasan naš odnos prema informacijama i pripadajuće odgovornosti.

DISKLAJMER

Izričito se slažete da upotrebu Sajta i interneta činite na sopstveni rizik. U meri dozvoljenoj važećim zakonima Sajt se odriče davanja garancija bilo koje vrste. Za sve informacije navedene u sadržaju Sajta ne postoje garancije u ispravnost i tačnost istih, uz svo poštovanje prema izvorima iz kojih su sadržaji dobijeni i njihove tvrdnje, navode, istraživanja i statistike Sajta ne može garantovati verodostojnost objavljenih informacija.

KŠ-S D.O.O. Kruševac ne garantuje da neće dolaziti do prekida i grešaka u radu Sajta i Servisa, kao ni da serveri koji su dostupni neće biti oslobođeni virusa ili drugih štetnih komponenti te stoga ne snosi nikakvu odgovornost za pojavu istih i moguće nastalu štetu.

KŠ-S D.O.O. Kruševac kao i njeni zaposleni, direktori, agenti, predstavnici, delioci njenih informacija ili bilo koji partneri sa kojima KŠ-S D.O.O. Kruševac sarađuje i koji je na neki način predstavljaju neće biti odgovorni za štetu bilo koje vrste uključujući, bez ograničenja, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu kao i gubljenje podataka, prihoda, profita i moguću nastalu štetu po vlasništvo.

Vaše isključivo pravo po navedenim uslovima je da prekinete korišćenje Sajta i da raskinete ovaj ugovor. KŠ-S D.O.O. Kruševac zadržava pravo da ograniči ili ukine Vaše porudžbine kao i količinu Vaših porudžbina ili delova porudžbine.

Ovaj Ugovor je na snazi od trenutka kada ga prihvatite i nastaviće se u punoj snazi do trenutka raskida od jedne ili druge strane. KŠ-S D.O.O. Kruševac može suspendovati ili prekinuti ovaj Ugovor ili KŠ-S D.O.O. Kruševac kao i ograničiti pristup određenim delovima Sajta i Servisa, u bilo koje vreme iz bilo kojeg razloga uz dostavljanje obaveštenja. U slučaju raskida Ugovora sa Vaše strane KŠ-S D.O.O. Kruševac zadržava pravo na naplatu svih dospelih obaveza i nenaplaćenih računa nastalih pre Vašeg otkazivanja Servisa Sajta. Takođe ste odgovorni i dužni za nastale račune i zaduženja prema trećoj strani, ako takva zaduženja postoje, pre trenutka otkazivanja.

Kompletan Ugovor

Uslovi Korišćenja i Zaštita Privatnosti zajedno predstavljaju celokupan Ugovor Vas sa KŠ-S D.O.O. Kruševac odnoseći se na KŠ-S D.O.O. Kruševac Servis i PARKOVSKATRAVA Sajt. Slažete se da ovaj Ugovor ne dodeljuje nikakva prava niti ima pravno dejstvo ni na jednu osobu osim na Vas. Ovaj Ugovor se upravlja prema zakonima Republike Srbije i Vi prihvatate i slažete se sa time da u slučaju bilo kakvog spora sa KŠ-S D.O.O. Kruševac ili u veze Vašeg korišćenja PARKOVSKATRAVA Servisa i Sajta spor se rešava pod nadležnošću sudstva Republike Srbije.

KŠ-S D.O.O. Kruševac može praviti naknadne izmene u ovom Ugovoru i nakon načinjenih izmena one odmah stupaju na snagu. Korišćenjem sajta odnosno pravljenjem narudžbina Vi se slažete sa svim nastalim promenama ili dodacima u Ugovoru i stoga Vam savetujemo da periodično posetite ove stranice i utvrdite moguće nastale promene kojima ste pravno obavezujući.